เกี่ยวกับเรา

www.ควาย.ไทย

อยากเห็นคนไทยให้ความสำคัญกับควาย ในฐานะผู้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยการหันมาเลี้ยงควายในรูปแบบเชิงอนุรักษ์